Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Burmistrz Słubic powołał Komitet Rewitalizacji

Więcej Drukuj

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Więcej Drukuj

Zaproszenie na warsztaty środowiskowe związane z opracowywanym Gminnym Programem Rewitalizacji

Szanowni Państwo,
w związku z opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Słubice serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Słubice, do udziału w warsztatach, które odbędą się :

Więcej Drukuj

OGŁOSZENIE o wyniku naboru członków do składu Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice

Burmistrz Słubic ogłasza, zgodnie § 3 ust. 10 Uchwały Nr XXXI/255/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 stycznia 2017 r., że zakończony został nabór członków do składu Komitetu Rewitalizacji, zwanego dalej Komitetem.

Więcej Drukuj

Zaproszenie na terenowe spotkania animacyjno - konsultacyjne związane z opracowywanym Gminnym Programem Rewitalizacji

Szanowni Państwo,
w związku z opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Słubice serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach animacyjno-konsultacyjnych, które odbędą się :

-3 marca (piątek) o godz. 18:00 w Sali wiejskiej w Drzecinie,
-7 marca (wtorek) o godz.16:30 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Słubice przy ul. Jedności Robotniczej 18,
-11 marca (sobota) o godz. 10:00 pod Urzędem Miasta przy ul. Akademickiej 1 - spotkanie terenowe w formie spaceru konsultacyjnego po obszarze ulic Kazimierza Jagiellończyka, Kanałowa, Konstytucji 3 Maja, Mieszka I, Osiedle Świerkowe, Piska, Staszica, Wincentego Witosa oraz Władysława Jagiełły.

Więcej Drukuj

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

W ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Słubice, Burmistrz Słubic zaprasza interesariuszy rewitalizacji gminy Słubice do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się 22 lutego 2017 r. (środa) o godz. 17:00 w sali Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach.

Więcej Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI

Więcej Drukuj

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Więcej Drukuj

Punkt Konsultacyjny

Informujemy o ponownym otwarciu Punktu Konsultacyjnego. Interesanci przyjmowani będą w dniach: 08.02., 15.02., 22.02., 01.03., w godzinach 14:00 – 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, w pokoju 217 na drugim piętrze.

Więcej Drukuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice.

Więcej Drukuj

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice

Więcej Drukuj

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice

Więcej Drukuj

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

W ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Słubice, Burmistrz Słubic zaprasza mieszkańców Gminy Słubice do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się 3 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach.

Więcej Drukuj

Informujemy o otwarciu Punktu Konsultacyjnego w ramach trwających konsultacji społecznych

Więcej Drukuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Słubice

Burmistrz Słubic, na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Więcej Drukuj

facebook google plus one