Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Ewidencja działalności gospodarczej

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !

Od  dnia 8 stycznia 2015 r. obowiązuje nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku CEIDG-1.
Wprowadzono nową informację o zasadach rejestracji VAT ( od 1 stycznia rejestracja jest bezpłatna). Proszę pamiętać, że za pośrednictwem CEIDG można złożyć formularz VAT-R  wyłącznie wtedy jeśli przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny (a więc nie za pośrednictwem urzędu gminy).

Od dnia 1 stycznia 2015 r. istnieje rejestracja przedsiębiorcy do celów VAT, która jest  bezpłatna, a obowiązek uzyskania potwierdzenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany do wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 170 złotych.
Zachęcamy także do interaktywnego poradnika ePK - PoradnikRejestracja

Klikaj na poniższych wierszach by pobrać żądany dokument
(który otworzy się w karcie z prawej strony):

KU/WA/1 - Wpis / Zmiana / Zawieszenie / Wznowienie / Wykreślenie w CIDG Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
  Formularz CEIDG-1 - Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Załącznik CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
  Załącznik CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza
  Załącznik CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych
  Załącznik CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych
  Załącznik CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa
  Załącznik CEIDG-POPR - Korekty w przypadku pomyłek
  Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1
  Częściowy wykaz kodów PKD 2007,...
KU/WA/02 - Wydanie Zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej


Pod podanym linkiem znajdują się formularze do pobrania :
- ZUS ZUA
- ZUS ZZA
- ZUS ZCNA
- ZUS ZIUA
- ZUS ZWUA
z objaśnieniami jak je wypełnić oraz informacja na temat ogólnych zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych.link do strony

Drukuj

facebook google plus one