Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

To był wyjątkowy dzień wspomnień

17 czerwca gościliśmy w Słubicach samorządowców i polityków z obu stron Odry, którzy w Collegium Polonicum świętowali z nami 25-lecie Traktatu granicznego. – Tutaj w Słubicach i Frankfurcie współpraca jest szczególnie pielęgnowana – chwalił Joachim Bleicker, współprzewodniczący polsko-niemieckiej komisji rządowej. Podkreślał, że przed podpisaniem Traktatu integracja była w powijakach, a słubiczanie i frankfurtczycy byli jedynie sąsiadami w sensie geograficznym, bo w głowach mieli dwa światy.

Dziś sytuacja, nie tylko na pograniczu, jest diametralnie różna. – Mamy podpisanych ponad 400 umów o współpracy między gminami i miastami z obu stron granicy – podkreślił J. Bleicker. – Kto by pomyślał, że Polacy i Niemcy w tak krótkim czasie nawiążą tak ścisłe kontakty – dodał. Zaproszenie gminy do udziału w obchodach jubileuszu przyjął też Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego, wieloletni prezydent Gorzowa, który uczestniczył m.in. w tworzeniu euroregionu Pro Europa Viadrina. – Byliśmy przed laty pełni nieufności, że wszystkie obietnice są prawdziwe. Nie do końca wierzyliśmy też, że Polacy i Niemcy w tak krótkim czasie nabiorą do siebie zaufania – przyznał. Tym bardziej cieszył się, że padły mury w głowach i dziś możemy mówić o bardzo dobrej współpracy z Niemcami.

Potwierdzeniem tego jest choćby to, co udało się wspólnie zrobić Słubicom i Frankfurtowi. Opowiedzieli o tym razem burmistrzowie: Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke. – Na naszej wspólnej mapie wspomnień są wydarzenia doniosłe zarówno dla naszych miast, jak i całego regionu – podkreślał z dumą burmistrz Ciszewicz i mnożył przykłady. Wspólna linia autobusowa, ciepłociąg przez Odrę, przedszkole do którego chodzą polski i niemieckie dzieci, współpraca szkół…

Z okazji 25-lecia Traktatu, gmina wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury przygotowała wystawę fotograficzną dokumentującą to, co się udało dotychczas zrobić, ale też przypominającą ważne wydarzenia dla naszych miast. Na archiwalnych zdjęciach pokazaliśmy radość słubiczan i frankfurtczyków, gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, a potem do strefy Schengen, wizyty osobistości, które odwiedzały nasze miasta.

Podpisany 17 czerwca 1991 roku w Bonn Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy był przełomowym momentem w stosunkach polsko-niemieckich. Poprzedzony został tak ważnymi gestami jak list biskupów polskich do biskupów niemieckich z roku 1965 ze słowami „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, które nawiązywały do kwestii wysiedleń, historyczna wizyta w Warszawie w 1970 roku kanclerza RFN Willy’ego Brandta, w czasie której oddał hołd bohaterom getta, przekazanie sobie znaku pokoju przez premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla podczas mszy świętej w Krzyżowej w 1989 roku. - Praca na rzecz pojednania jest zawsze potrzebna, bo pojednanie jest pewnym wzajemnym nastawieniem, procesem, a nie tylko jednorazowym aktem – mówił po latach T. Mazowiecki podczas wizyty w Słubicach i Frankfurcie.

Bez pojednania dzisiejsze polsko-niemieckie pogranicze wyglądałoby zupełnie inaczej. Za pojednaniem zawsze stoją ludzie. I o nich też opowiada nasza wystawa. Wspominamy na niej m.in. Karla Dedeciusa, tłumacza i przyjaciela Polaków, którego archiwum znajduje się w Collegium Polonicum, stowarzyszenie My Life i dr Krzysztofa Wojciechowskiego, Henryka Rączkowskiego, założyciela Polsko-Niemieckiej Akademii Seniorów…Wystawa, którą otworzyli w piątek burmistrzowie Słubic i Frankfurtu koło Collegium Polonicum, powędrowała później na plac Bohaterów, lada moment będzie prezentowana też w Urzędzie Miejskim w Słubicach, potem we frankfurckim ratuszu i Collegium Polonicum. Piątkowe uroczystości, w których uczestniczyli m.in. byli burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: Wiktor Jasiewicz, Tadeusz Wójtowicz, Ryszard Bodziacki i Wolfgang Pohl, a także europoseł Dariusz Rosati, posłanka Krystyna Sibińska, minister ds. europejskich w rządzie Brandenburgii Stefan Ludwig, prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina prof. Alexander Woell, dyrektor Collegium Polonicum dr Krzysztof Wojciechowski, starosta słubicki Marcin Jabłoński, radni z obu miast, a także mieszkańcy, zakończyło nabożeństwo ekumeniczne w Kościele Pokoju we Frankfurcie, z udziałem m.in. władz miejskich Słubic i Frankfurtu oraz koncert w filharmonii.

facebook google plus one