Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Na tej granicy nie ma granicy...Mieszkańcy obejrzeli ciekawy performance

8 lipca podczas uroczystej inauguracji Miejskiego Święta Hanzy, na moście łączącym Słubice i Frankfurt, można było obejrzeć performance nawiązujący do 25. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. – Jest to próbą połączenia na nowo obu miast i integracji mieszkańców – mówi Marzena Słodownik z Fundacji Dobro Kultury.

 - Projekt jest podsumowaniem 25 lat współpracy Słubic i Frankfurtu w obszarze kulturowym i artystycznym. W ramach przedsięwzięcia powstał splot polsko-niemieckich wydarzeń artystycznych, uświetniających 25-lecie stosunków dobrosąsiedzkich. Inspiracją stały się nazwy miast, położenie geograficzne, historia, herby, tradycje, zmieniające się w ostatnich 25 latach relacje oraz stereotypy, które towarzyszą naszym narodom od stuleci - opowiada M. Słodownik.

Próbę podjęcia tematu i pokazania stosunków między Polakami a Niemcami, podjęły 2 organizacje pozarządowe – Fundacja Dobro Kultury ze Słubic oraz Stowarzyszenie Depot 2004 e.V. z Frankfurtu nad Odrą. Na przygotowanie przedsięwzięcia otrzymały środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach linii projektowej 25 x 25.

Na moście łączącym Słubice i Frankfurt „popłynęła” rzeka, na której zbudowano most, a symbolem podkreślenia istnienia dwumiasta było połączenie koguta i śledzia w jednym tańcu. Tak narodził się KOGUŚLEDŹ, jako symbol nowych stosunków słubicko-frankfurckich. Wszystko zainspirowane zostało historią, współczesnością i wizją przyszłości.

Mieszkańcy obu miast mieli okazje usłyszeć specjalnie na tę okazję przygotowaną polsko-niemiecką piosenkę, do której tekst napisał Henryk Lechelt, a muzykę skomponował Piotr Tamborski. Tłumaczeniem tekstu zajął się Bernard Sobański z Depot 2004 e.V.

"Tę granicę, bez granicy tworzą Frankfurt i Słubice

Skrawek ziemi, maleńki wszechświata kawałek

Tu sny, tu źródło stają się ciałem

Rzeka ukołysała niepokój

Czas – gniew przemienił na spokój

Ogień w nas – oświetla nie rani

Jesteśmy mostem poza horyzont

Jesteśmy alchemikami…"

facebook google plus one