Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Dziś świętują nauczyciele

Z tej okazji burmistrz Tomasz Ciszewicz spotkał się w magistracie z dyrektorami placówek oświatowych i pedagogami wyróżnionymi przez gminę. Wszystkim nauczycielom złożył najserdeczniejsze życzenia podkreślając ich rolę w wychowaniu i kształceniu dzieci. Na uroczystości zabrakło Jadwigi Grabowskiej, dyrektorki przedszkola nr 1, która dziś odbierała w Gorzowie Wlkp., przyznany jej na wniosek burmistrza, medal Komisji Edukacji Narodowej.

facebook google plus one