Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Społecznicy pokazali swoją siłę

Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych z terenu gminy Słubice spotkali się 24 października w Collegium Polonicum na V Słubickim Forum Organizacji Pozarządowych. W czasie spotkania wyróżniono 10 organizacji, które wystartowały w konkursie „Działaj lokalnie” i zdobyły dofinansowanie na swoje projekty.

Wśród wyróżnionych były trzy organizacje z terenu gminy: Stowarzyszenie Przyjaciół Świecka, Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych i Inicjatywa DL z Kunowic. Przedstawicielom tych organizacji gratulował burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz i prezeska Fundacji na rzecz Collegium Polonicum Magdalena Tokarska. Marta Stachowska, która w Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, zajmuje się m.in. programem „Działaj Lokalnie” opowiedziała o kolejnej edycji konkursu zachęcając do udziału w nim. "Działaj Lokalnie" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Od 2006 roku Fundacja na rzecz Collegium Polonicum bierze w nim udział, przyznając dotacje na obywatelskie projekty. Podczas Słubickiego Forum Organizacji Pozarządowych mówiono też o przedsiębiorczości społecznej na przykładzie spółki „Dalej Razem” z Zielonej Góry, która jest przedsiębiorstwem społecznym, stworzonym z myślą o osobach z autyzmem oraz o Programie Rewitalizacji dla Gminy Słubice, który umożliwi zagospodarowanie obszarów zdegradowanych przy wykorzystaniu dotacji pochodzących, m.in. z Unii Europejskiej. Były też zajęcia praktyczne, podczas których dyskutowano o współpracy transgranicznej między organizacjami pozarządowymi z Frankfurtu nad Odrą i gminy Słubice, Konsultacjach Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku oraz zmianach w przepisach dotyczących organizacji pozarządowych, ABC Ekonomii Społecznej. Źródło: Magdalena Nowak-Stupienko

facebook google plus one