Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Kluczyliśmy po cudownym labiryncie sztuki

W niedzielę 30 października zakończył się w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą trzydniowy Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT. Publiczność miała okazję obejrzeć ponad 30 wystaw, wziąć udział w warsztatach i wykładach oraz spotkaniach z twórcami. Sztukę prezentowali artyści z 11 krajów, w dziesięciu miejscach po obu stronach Odry.

Uroczystego otwarcia festiwalu dokonali w piątek w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury kuratorzy festiwalu: prof. Jerzy Olek, Anna Panek-Kusz i Michael Kurzwelly, a także burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz i dyrektor SMOKa Tomasz Pilarski. Tegoroczne hasło festiwalu brzmiało „ Modyfikacje i reinterpretacje”, a artyści odnosili się w swoich pracach do tego, co już kiedyś zaistniało. Coraz popularniejsze staje się dzisiaj podejmowanie dialogu z innymi twórcami, dziełami sztuki, z poglądami i kierunkami w sztuce, jednocześnie nadając artystycznym wypowiedziom inny kontekst. Jak mówi A. Panek-Kusz twórcy nie powielają dzieł istniejących, lecz robią swoje warianty tego, co w sztuce już było. W czasie tegorocznej, siódmej już edycji festiwalu w Słubicach, można było podziwiać artystyczne poszukiwania twórców z 11 krajów. Byli wśród nich także słubiczanie. A. Panek-Kusz pokazała w Forum Kleista we Frankfurcie wystawę "Tarot, nie tarot", Adam Czerneńko w SMOKu prezentował fotografie z cyklu " Podobieństwo przypadkowe", a Tomasz Fedyszyn pokazał w Dolinie Uradu "Kamuflaż". Poniżej fotorelacja z otwarcia festiwalu.

facebook google plus one