Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

"Dwójka" otwarta!

Dziś, 16 grudnia 2016 roku, uroczyście oddano do użytku nowy moduł szkoły, który będzie służył uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2. Dyrektorki obu placówek: Małgorzata Kamińska i Danuta Nowak dziękowały radnym i burmistrzowi Tomaszowi Ciszewiczowi za decyzję w sprawie rozbudowy szkoły. Gmina przeznaczyła na to 1,6 mln zł. Uczniowie zyskali świetlicę, salę dydaktyczną, szatnię, a nauczyciele m.in. sale konferencyjną. W przyszłym roku rozpocznie się budowa sali sportowej dla obu szkół. W planach na kolejny jest termomodernizacja budynku głównego.

facebook google plus one