Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Oni pomagają zrozumieć niepełnosprawnych

Do końca grudnia w Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać prace plastyczne, które wpłynęły na konkurs \"Każdy inny - wszyscy równi\" zorganizowany przez stowarzyszenie po PROstu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Ich autorami są m.in. wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach.

Prace, wykonane w różnych technikach, zachwyciły publiczność podczas piątkowego (1 grudnia)wernisażu wystawy, dlatego burmistrz Tomasz Ciszewicz zaproponował, żeby część z nich przeznaczyć na licytację podczas styczniowego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W uroczystym otwarciu wystawy oprócz burmistrza Słubic uczestniczył też przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak, starosta słubicki Marcin Jabłoński i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach Anna Gołębiowska. Wernisaż był tylko jednym z wielu wydarzeń (była też konferencja "Zrozumieć niepełnosprawność", warsztaty, zabawa integracyjna), które odbyły się w weekend. Ich zwieńczeniem jest dzisiejszy marsz integracyjny ulicami miasta, który wyruszył niedawno spod siedziby stowarzyszenia po PROstu. Dotrze do biblioteki miejskiej, przy której uczestnicy wypuszczą balony.

facebook google plus one