Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Słubice mają nowego ambasadora i honorowego obywatela miasta

Kanclerz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odebrał dziś na sesji Rady Miejskiej tytuł Honorowego Obywatela Słubic, a dyrektor Gimnazjum im. Karola Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą Torsten Kleefeld tytuł Ambasadora Słubic. Gratulował im m.in. burmistrz Tomasz Ciszewicz i przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak.

- W dziejach każdego miasta są osoby, które współtworzą jego historię i w ważny sposób zapisują się na jej kartach – tymi słowami były burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki rozpoczął laudację na cześć Stanisława Wachowiaka, którego nazwał jednym z ojców Collegium Polonicum, wspólnej placówki naukowo-dydaktycznej dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. - To między innymi dzięki niemu, w 1998 roku otwarto budynek główny Collegium Polonicum, co sprawiło, że Słubice stały się najmniejszym miastem uniwersyteckim w Europie, przyciągającym studentów z całego świata, a w miejscu, gdzie dawniej stały koszary wybudowano nowoczesne akademiki – mówił R. Bodziacki.

Collegium Polonicum to uczelnia, z której jesteśmy bardzo dumni. Tym bardziej, że powstała zanim Polska weszła do Unii Europejskiej. - Trzeba było być wizjonerem i mieć odwagę wierzyć, że można wyprzedzić o tak duży krok poszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Stanisław Wachowiak był jedną z tych osób, które tę odwagę miał. Bo jest to człowiek czynu, bardzo skuteczny w działaniu – podkreślał wygłaszający laudację. Nie dziwi więc, że od 30 lat St. Wachowiak pełni funkcję kanclerza jednej z najważniejszych polskich uczelni wyższych. Podczas ośmiu jego kadencji, UAM z kilkunastotysięcznej uczelni przekształcił się w Uniwersytet, w którym studiuje ponad 50 tys. młodych ludzi.

Kanclerz Stanisław Wachowiak dziękując za nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Słubic wspominał wielką determinację wielu osób, dzięki którym Collegium Polonicum powstało właśnie w Słubicach. Wśród nich był m.in. były rektor UAM prof. Jerzy Fedorowski, namawiany, żeby wspólną placówkę UAM i Viadriny zbudować w Gorzowie Wlkp. , a w Słubicach jedynie domy studenckie. Powiedział jasno: – Albo placówka naukowo-dydaktyczna i akademiki, albo nic – wspominał St. Wachowiak. Przypomniał też, że na początku lat.90 biuro Collegium Polonicum mieściło się w hotelu PKS, potem w internacie szkoły samochodowej, a następnie w niedokończonym hotelu dla pielęgniarek. Także za swój sukces uznał, że w Słubicach udało się postawić gmach CP, który uważany jest za jeden z najpiękniejszych budynków akademickich zbudowanych w ostatnim trzydziestoleciu w Polsce.

Zasłużony dla Słubic jest także Torsten Kleefeld, co w laudacji podkreślała dyrektorka Gimnazjum nr 2 w Słubicach Danuta Nowak. - Od lat nasze miasto ma w osobie Torstena Kleefelda przyjaciela troszczącego się w wyjątkowy sposób o edukację młodzieży z obu stron Odry. - Szkoła kierowana przez Pana Torstena Kleefelda, do której chodzą wspólnie Polacy i Niemcy, to szczególne miejsce kształcenia europejskich postaw, nauki ukierunkowanej na poznanie języka sąsiada i jego kultury. Od przeszło 25 lat młodzi ludzie, dzięki staraniom polskich i niemieckich nauczycieli pracujących w Gimnazjum im. Karola Liebknechta, przy wsparciu polskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. i urzędów ds. edukacji kraju związkowego Brandenburgia, mogą się razem uczyć, w mieszanych klasach – mówiła.

Każdego roku do frankfurckiej szkoły przyjmowanych jest 26 polskich uczniów, którzy tam4 też zdają maturę. Do tych klas trafia młodzież głównie z województwa lubuskiego, ale też z odległych miast, bo szkoła cieszy się dużą renomą. Uczą się tam też słubiczanie, a przygotowuje ich do tego projekt „Latarnia” realizowany wspólnie przez frankfurckie gimnazjum i Gimnazjum nr 2 w Słubicach. Ten polsko-niemiecki projekt edukacyjny, w ramach którego już od 2005 r. uczniowie obu szkół doskonalą swoje umiejętności językowe, a także wspólnie poznają swoją kulturę, sztukę, zwyczaje, czy lokalną historię, jest modelowy na polsko-niemieckim pograniczu. Podkreślali to polscy i niemieccy parlamentarzyści, którzy dwa lata temu odwiedzili Gimnazjum im. Karola Liebknechta i poznali też projekt „Latarnia”. Stwierdzili, że po raz pierwszy spotkali się z tak ścisłą i dobrą współpracą pomiędzy szkołami w obszarze przygranicznym.

„Latarnia” jest jak most, który, między Polską i Niemcami, budują razem młodzi ludzie. Jego architektem jest Pan Torsten Kleefeld. Docenił to także wojewoda lubuski, który w tym roku wyróżnił Pana Kleefelda medalem Komisji Edukacji Narodowej, przyznawanym przez ministra edukacji za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

- Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i za wyróżnienie. Napawa mnie to olbrzymią dumą i przyjmuje ten tytuł pełen emocji – mówił T. Kleefeld. Podkreślił, że cieszy go, że to właśnie 21 grudnia 2017 roku, w 10.rocznicę wejścia Polski do strefy Schengen odbiera tytuł Ambasadora Słubic. – W ciągu tych 10 lat udało nam się zrealizować wiele projektów, które nas do siebie zbliżyły – mówił. Podziękował też m.in. trzem dyrektorkom szkół ze Słubic, z którymi współpracuje: Danucie Nowak z Gimnazjum nr 2, Małgorzacie Kamińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Marii Jaworskiej z Zespołu Szkół Licealnych. W swoim wystąpieniu wspominał też Alicję Szachno, polonistkę, która od 20 lat jest w gronie pedagogicznym Gimnazjum im. K. Liebknechta i dr Barbarę Weiser, nauczycielkę muzyki z frankfurckiej szkoły.

Podczas dzisiejszej sesji mieliśmy też gościć Łukasza Fabiańskiego, bramkarza polskiej reprezentacji, który swoja piłkarską przygodę rozpoczynał właśnie w Słubicach. Ponieważ ani on, ani nikt z rodziny nie mógł być dziś obecny na sesji, tytuł Honorowego Obywatela Słubic wręczymy Ł. Fabiańskiemu w innym terminie.

facebook google plus one