Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Tym seniorom werwy można tylko pozazdrościć

W ostatni piątek, w słubickim Klubie Witkacy, ponad 150 członków Związku Emerytów i Rencistów, wzięło udział w balu, który kończył Tydzień Seniora. Wśród zaproszonych gości byli m.in. burmistrz Tomasz Ciszewicz i przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak. – Dziękuję Państwu za osiem lat współpracy – mówił odchodzący z urzędu T. Ciszewicz. Podkreślał, że przez dwie kadencje, gdy rządził gminą, z radością wspierał różne inicjatywy związku, który jest jedną z naszych najaktywniejszych organizacji pozarządowych.

Wraz z przewodniczącą Kazimierą Chrzanowską burmistrz wręczył też podziękowania za pracę na rzecz seniorów kilku przedstawicielom związku i ich sympatykom. Byli to: wieloletni przewodniczący związku Michał Rosiak, obecna sekretarz Cecylia Markiewicz, skarbnik Krystyna Banaszkiewicz, wiceprzewodniczący związku: Halina Łysiak i Jan Nowak oraz Jerzy Mielczarek, który na każdej imprezie tanecznej seniorów zapewnia im doskonała oprawę muzyczną i Stanisław Żuchowski, właściciel firmy przewozowej wożący seniorów na wycieczki. Osoby zgromadzone na balu nie szczędziły też słów podziękowań burmistrzowi. – Zawsze kiedy potrzebowaliśmy pomocy czy wsparcia finansowego od gminy, na Pana mogliśmy liczyć – mówiła K. Chrzanowska nazywając T. Ciszewicza prawdziwym przyjacielem związku. Burmistrz podkreślał natomiast, że ta pomoc była obopólna, bo wielokrotnie korzystał z doświadczenia życiowego seniorów.

facebook google plus one