Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Odchodzący radni podziękowali za współpracę

- Tę kadencję możemy uważać za bardzo udaną – mówił wczoraj na ostatnim spotkaniu Rady Miejskiej w Słubicach jej przewodniczący Mariusz Olejniczak. – Gdy podsumujemy choćby inwestycje, w ciągu czterech lat wydaliśmy na nie niebagatelną kwotę ponad 48 mln zł – dodał.

- Mam nadzieję, że przyszła rada miejska przyjmie przygotowane przez nas prowizorium budżetu na przyszły rok, w którym zapisaliśmy m.in. modernizację placu Bohaterów, dostosowanie budynku przy ul. Krótkiej na mieszkania socjalne czy rozbudowę szkoły w Kunowicach lub budowę nowego modułu tej szkoły – wylicza przewodniczący. Za współpracę podziękował wszystkim radnym, a także m.in. burmistrzowi Tomaszowi Ciszewiczowi, jego zastępcy Romanowi Siemińskiemu i skarbnikowi Rafałowi Dydakowi.

– Rada bardzo mnie wspierała, dzięki czemu wiele razem zrobiliśmy – mówił burmistrz dziękując za to wsparcie. Na potwierdzenie przytoczył najnowsze dane z rankingu opracowanego przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, który dotyczy najlepiej rozwijających się gmin i miast w Polsce w tej kadencji. Słubice znalazły się w nim na 8. miejscu wśród miast powiatowych, które odniosły największy sukces ekonomiczny i na 9. miejscu pod względem sukcesu finansowego. - O tym sukcesie świadczy choćby to, że gmina Słubice ma niespełna 11 proc. zadłużenie - podkreślał T. Ciszewicz.

Wśród gości zaproszonych na spotkanie z radnymi był m.in. przewodniczący rady miejskiej we Frankfurcie Wolfgang Neumann, który też dziękował za doskonałą współpracę. – Szczególny wpływ na życie ludzi w naszych obu miastach mają nasze wspólne projekty – mówił i przypomniał, że w tej kadencji otwarta została m.in. wspólna polsko-niemiecka informacja turystyczna, połączono słubicką i frankfurcką sieć ciepłowniczą, podjęto decyzję o złożenie wniosku o przyznanie dotacji na rozbudowę oferty nauki języka sąsiada w szkołach po obu stronach Odry. - To wy, drodzy radni Słubic, przyczyniliście się do tego, że Słubice i Frankfurt są pełnym życia, otwartym na świat Dwumiastem, które nie ma sobie równych w Europie – stwierdził W. Neumann.

Przewodniczący słubickiej rady Mariusz Olejniczak zwraca uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt tej transgranicznej współpracy. – To jest integracja społeczeństw – podkreśla i wspomina, że na polsko-niemieckiej biesiadzie, która odbyła się niedawno za Odrą, bawiło się wspólnie około 500 osób. Tysiące słubiczan i frankfurtczyków bierze też udział każdego roku w Miejskim Święcie Hanzy.

Ostatnie spotkanie radnych było też okazją do podziękowań m.in. sołtysom , szefom gminnych jednostek i komendantom służb mundurowych, z którymi współpracowali radni.

facebook google plus one