Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !

Mariusz Olejniczak został zaprzysiężony na burmistrza Słubic

Niezwykle uroczysty charakter miała dzisiejsza sesja Rady Miejskiej w Słubicach. 22 listopada 2018 roku przejdzie do historii gminy jako dzień zaprzysiężenia Mariusza Olejniczaka na burmistrza Słubic i złożenia ślubowania przez nowych radnych. Podczas sesji wybrali oni swoje prezydium powierzając funkcję przewodniczącego rady Grzegorzowi Cholewczyńskiemu, a wiceprzewodniczących: Ewie Guzik i Piotrowi Gołdynowi.

- Obejmując urząd burmistrza, gminy Słubice, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Słubice – ślubował Mariusz Olejniczak przyklękając przed sztandarem gminy.

Odchodzący z urzędu Tomasz Ciszewicz przekazał mu gminne insygnia Po zaprzysiężeniu nowy burmistrz mówił, że będzie chciał pokazać, że urząd to nie tylko zarządzanie i administrowanie miastem, a sprawowanie tej funkcji nie sprowadza się do wydawania naszych wspólnych pieniędzy i ustalania opłat lokalnych. - To coś ważniejszego. Dla mnie to kontakt z ludźmi, dialog, współpraca i transparentność podejmowanych działań - zaznaczył.

Z mieszkańcami gminy pożegnał się Tomasz Ciszewicz, który odebrał wiele gratulacji i podziękowań za osiem lat sprawowania urzędu burmistrza. Nie krył dumy, że zostawia gminę w bardzo dobrej kondycji finansowej przypominając, że gdy 8 lat temu obejmował urząd zadłużenie wynosiło 43 mln zł, a obecnie niewiele przekracza 10 mln zł. – W ciągu tego czasu, mimo, że trzeba było oszczędzać, żeby wyjść z długów, zrealizowaliśmy także inwestycje na łączną kwotę 70 mln zł – przypomniał.

Zaprzysiężenie burmistrza poprzedziło ślubowanie radnych. - Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców – przysięgali Krystyna Baczyńska, Grzegorz Cholewczyński, Ewa Chustecka, Waldemar Dutkiewicz, Piotr Gołdyn, Józef Grabowski, Ewa Guzik, Bernard Jasiewicz, Rafał Mazurek, Agnieszka Pakulska, Alicja Pietrzyk, Jarosław Sadowski, Maria Skalniak, Daniel Szurka i Piotr Zalisz.

Mariusz Olejniczak na burmistrza Słubic został wybrany 21 października, podczas wyborów samorządowych. Startował z własnego komitetu wyborczego jako kandydat bezpartyjny. Już w pierwszej turze wyborów zdecydowanie pokonał rywali zdobywając 57,92 proc. głosów. Jego kontrkandydaci uzyskali: Tomasz Pisarek z Platformy Obywatelskiej 18,13 proc. głosów, Mariusz Dubacki z Nowoczesnej, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, 14,92 proc., a Maja Pszczołowska-Mizerska, wspierana przez Prawo i Sprawiedliwość, 9,02 proc.

M. Olejniczak związany jest z samorządem od trzech kadencji, w ostatniej był przewodniczącym rady miejskiej, w poprzedniej zasiadał w prezydium rady jako jej wiceprzewodniczący, był też wówczas członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego. Z jego komitetu wyborczego w październikowych wyborach samorządowych do rady miejskiej w Słubicach weszło 11 osób. Mariusz Olejniczak ma 45 lat. Jest absolwentem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Dotychczas pracował na stanowisku kierowniczym w gminnej spółce - Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Słubicach.

facebook google plus one