Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

W Collegium Polonicum będzie nowy, ciekawy kierunek studiów!

Rada Fundacji Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zatwierdziła, 1 sierpnia br., projekt European New School (ENS). Decyzja ta jest wstępnym warunkiem utworzenia nowego kierunku studiów, który powstanie jako wspólny projekt Viadriny i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekonomiści, prawnicy, socjologowie, humaniści i eksperci z zakresu techniki w dziedzinie sztucznej inteligencji i lingwistyki komputerowej będą w CP nauczać i prowadzić interdyscyplinarne oraz transgraniczne badania w celu znalezienia odpowiedzi na wyzwania społeczeństwa cyfrowego. Pierwszym krokiem będzie otwarcie kierunku studiów „Master of Digital Entrepreneurship” w semestrze zimowym 2020/21.

Rada Fundacji Uniwersytetu Europejskiego Viadrina zatwierdziła projekt European New School (ENS). Decyzja ta opierała się również na pięciu recenzjach zewnętrznych, z których wszystkie były pozytywne. Prof. dr Klaus Dicke, Przewodniczący Rady Fundacji Viadriny, powiedział: „Wraz z utworzeniem ENS Viadrina kontynuuje swoją misję założycielską, kierując w innowacyjny sposób skoncentrowane wokół tematyki europejskiej badania i nauczanie ku przyszłościowemu tematowi cyfryzacji. Oferowane wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki studiów zwiększą atrakcyjność Viadriny i pozwolą badaniom nad cyfryzacją, jej warunkami i konsekwencjami wpisać się w nowe profile edukacyjne i zawodowe".

Prezydentka Viadriny, prof. dr Julia von Blumenthal, skomentowała pozytywną decyzję Rady Fundacji Viadriny: „Dzięki dzisiejszej akceptacji Rady osiągnęliśmy wielki krok na drodze do realizacji tego centralnego dla Viadriny projektu. Bardzo się cieszę, że nasz projekt interdyscyplinarnych badań i nauczania w zakresie głównych zagadnień europejskiego społeczeństwa cyfrowego przyszłości został tak pozytywnie przyjęty przez ekspertów. Jest to dla nas wielki bodziec na drodze do wdrożenia i dalszego rozwoju European New School of Digital Studies”.

Prof. dr Jürgen Neyer, wiceprezydent i dziekan założyciel ENS dodał, że European New School będzie kształcić studentów, aby aktywnie kształtować wyzwania przyszłego społeczeństwa cyfrowego. Oddzielenie dyscyplin technicznych, społecznych i humanistycznych zostanie przezwyciężone na korzyść badań i nauczania opartych na wspólnych projektach. Celem jest pokazanie „jak można połączyć europejskie wartości humanizmu i oświecenia z wyzwaniami i możliwościami świata cyfrowego”.

 

W związku z zamiarem utworzenia w Collegium Polonicum nowego kierunku studiów planowane jest utworzenie czterech profesur, których tematyka została również zatwierdzona przez Radę Fundacji Viadriny. Obejmą one następujące obszary: „Zarządzanie informacją i transformacja cyfrowa”, „Prawo i etyka społeczeństwa cyfrowego”, „Socjologia techniki” oraz „Teoria polityczna i demokracja cyfrowa”. Ponadto Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poprowadzi zajęcia z zakresu informatyki i komputeroznawstwa.

Źródło: Collegium Polonicum w Słubicach

Autor: Beata Bielecka | 2 sierpnia 2019

Wróć Drukuj

facebook google plus one