Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"

Ogłoszenie wyników.

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na zadanie publiczne:

- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocja wolontariatu

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Wyniki do pobrania w postaci załączników.

Więcej Drukuj

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Więcej Drukuj

BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Konkursy adresowane są do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie:
Rodzaj zadania: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Priorytet 1: Wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie działań w ramach Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;

Priorytet 2: Upowszechnianie i wspieranie aktywizacji działań w zakresie wolontariatu w tym: szkolnych kół wolontariatu, poprzez ich promowanie oraz współorganizację szkoleń, warsztatów;Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Priorytet: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, w tym szkolenie dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych w celu kształtowania postaw prozdrowotnych podopiecznych.

Więcej Drukuj

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych wiceliderem ekologii w województwie lubuskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zakończył tegoroczny plebiscyt „Wybieramy Lidera Ekologii w Gminie Województwa Lubskiego w 2016 roku”. Zgłoszono 20 kandydatur, 14 zostało wyróżnionych tytułem Lider Ekologii lub Wicelider Ekologii w Gminie Województwa Lubuskiego.

Więcej Drukuj

Organizacje pozarządowe na świątecznym spotkaniu w magistracie

Przedstawiciele około 40 organizacji pozarządowych, które działają na terenie gminy Słubice, gościli we wtorek 13 grudnia w urzędzie miejskim na spotkaniu wigilijnym z burmistrzem Tomaszem Ciszewiczem i przewodniczącym rady miejskiej Mariuszem Olejniczakiem. Podsumowano dotychczasową aktywność NGO i rozmawiano o planach na przyszłość. Burmistrz podziękował wszystkim organizacjom za aktywność i działania na rzecz mieszkańców gminy i życzył wszystkiego dobrego na czas zbliżających się świat oraz pomyślności w nadchodzącym roku. Życzenia w imieniu radnych przekazał M. Olejniczak.

Więcej Drukuj

W Drzecinie połamali się opłatkiem

Stowarzyszenie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Drzecinie zorganizowali w poniedziałek 5 grudnia, w świetlicy wiejskiej, wigilijne spotkanie. Wstępem do niego była inscenizacja przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach, która wprowadziła zebranych w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Więcej Drukuj

W Kunicach zapachniało świętami

W kalendarz stałych imprez realizowanych w ramach kampanii profilaktycznej „Postaw na Rodzinę!” wpisały się warsztaty świąteczne, które organizowane są każdego roku. Podczas zajęć artystycznych uczestnicy, pod czujnym okiem trenera, przygotowują ozdoby świąteczne. Tym razem warsztaty odbyły się w świetlicy wiejskiej w Kunicach i zgromadziły całe rodziny.

Więcej Drukuj

Wieczór autorski i premiera książki „Wspomnienia pogranicza”

8 grudnia 2016 roku o godzinie 18.00 odbędzie się wieczór autorski połączony z premierą książki pt. „Wspomnienia pogranicza”, na który zapraszają Fundacja na rzecz Collegium Polonicum oraz Stowarzyszenie My Life – historia opowiedziana.Ta niezwykła publikacja powstała przy osobistym współudziale 10 osób, które opowiedziały nam swoją historię, dotyczącą aktywności na pograniczu polsko-niemieckim w kontekście podsumowania 25 lat współpracy. Wszystkie historie zebraliśmy w jednej publikacji, wydanej w obu językach

Więcej Drukuj

"Każdy inny- wszyscy równi". Pomóżmy zrozumieć niepełnosprawność

Jak co roku, pierwszy tydzień grudnia jest obchodzony jako Europejski Tydzień Autyzmu, a 3 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W tych szczególnych dniach chcemy uwrażliwiać społeczeństwo na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych żyjących wśród nas. Stowarzyszenie po PROstu wraz z Gminą Słubice zapraszają na akcję realizowaną w ramach Inicjatywy lokalnej - „Każdy inny – wszyscy równi – obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu oraz Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”. W najbliższych dniach odbędzie się w Słubicach wiele interesujących wydarzeń.

Więcej Drukuj

Ale mamy społeczników!

Emeryci tańczą, osoby niepełnosprawne zdobywają szczyty gór, wędkarze dbają o otoczenie Odry, przyrodnicy uczą mieszkańców ekologii, a diabetycy pomagają żyć z chorobą – w gminie działa ponad 70 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkańców. 21 organizacji opowiedziało o swojej działalności podczas sesji 24 listopada. Stowarzyszenia wspiera gmina. Na 2017 rok przeznaczyła dla nich 500 tys. zł.

Więcej Drukuj

Społecznicy pokazali swoją siłę

Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych z terenu gminy Słubice spotkali się 24 października w Collegium Polonicum na V Słubickim Forum Organizacji Pozarządowych. W czasie spotkania wyróżniono 10 organizacji, które wystartowały w konkursie „Działaj lokalnie” i zdobyły dofinansowanie na swoje projekty.

Więcej Drukuj

Gmina wesprze warszaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

W poniedziałek 24 października o 18.00 w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Piłsudskiego 3 (pokój nr 35) odbędzie się pierwsze z pięciu, bezpłatnych spotkań, które poprowadzi psycholog Dorota Krzymuska. Warsztaty mają pomóc rodzicom w rozumieniu swoich dzieci, stawianiu wymagań dostosowanych do możliwości dzieci, rozwijaniu w dzieciach umiejętności radzenia sobie z emocjami. Warsztaty są częścią projektu "Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna" realizowanego przez Stowarzyszenie PoProstu.

Więcej Drukuj

Dziś słubiczanie sadzili żonkile. Wiosną zakwitną pola nadziei

W ogrodzie, przyległym do kościoła pw. NMP Królowej Polski, Hospicjum Domowe św. Wincentego a'Paulo, jak co roku, zorganizowało akcję sadzenia żonkili. Uczestniczyły w niej przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, delegacja uczniów z Technikum Leśnego w Starościnie, wychowankowie placówki Nasza Chata z Cybinki, przedstawiciele służb mundurowych, zastępca burmistrza Słubic Roman Siemiński, przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak i kierowniczka biura spraw społecznych słubickiego magistratu Sabina Matkowska.

Więcej Drukuj

Trwa konkurs na Społecznika Roku. Prace do 28 października

W tym roku odbędzie się jubileuszowy XV konkurs wojewody lubuskiego na " Społecznika roku w pomocy społecznej województwa lubuskiego". Do udziału w konkursie organizatorzy zachęcają osoby, instytucje, organizacje, które przyślą prace w formie opracowania literackiego, wiersza, filmu, reportażu lub audycji na temat swoich działań w obszarze wsparcia społecznego. Motto przewodnie tegorocznej edycji konkursu - Rodzina. Szczegółowe informacje na stronie: www.spolecznikroku.lubuskie.uw.gov.pl

Więcej Drukuj

BURMISTRZ SŁUBIC ogłasza przeprowadzenie Konsultacji Społecznych w dniach od 14.10 do 7.11. 2016 r.

Burmistrz Słubic ogłasza przeprowadzenie Konsultacji Społecznych w dniach od 14 października 2016 roku do 7 listopada 2016 roku projektu Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Więcej Drukuj

facebook google plus one