Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Mamy to! Rozpoczynamy gigantyczną inwestycję w Słubicach

68,5 mln zł – tyle wyda gmina na największą, w powojennej historii miasta, inwestycję związaną z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Zakład Usług Wodno-Ściekowych zdobył na to zadanie 35,1 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. 8 września prezes Kazimierz Góra podpisał w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie.

Dziś, szczegóły związane z realizacją tej inwestycji, podczas konferencji prasowej w magistracie, przedstawili burmistrz Tomasz Ciszewicz i prezes ZUWŚ Kazimierz Góra. - Mamy to! – prezes gminnej spółki, podobnie jak burmistrz, nie krył satysfakcji, że po dwóch latach starań i przygotowań udało się dopiąć wszystko na ostatni guzik.

Najważniejsze zadania, które będą realizowane w Słubicach

• Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków - zostanie wybudowana m.in. automatyczna stacja ścieków dowożonych, oczyszczalnia będzie też miała nowe urządzenia do sterowania i laboratorium.

• Renowacja kanalizacji sanitarnej- przebudowa ponad 21 km kanalizacji sanitarnej w 45 ulicach Słubic oraz rurociąg przesyłowy do oczyszczalni ścieków (20 km metodą bezwykopową), 670 przyłączy kanalizacyjnych, 502 studnie kanalizacyjne. Ponadto 10 przepompowni ścieków zostanie wyposażonych w system monitoringu i zdalnego sterowania, na terenie miasta powstanie 5 studni kanalizacyjnych zaopatrzonych w system informowania o przepełnieniu kanałów.

• Modernizacja i przebudowa 9,1 km sieci wodociągowej – w tym 74 hydrantów i 188 zasuw. Inwestycja obejmie 24 ulice. Powstanie też 10 komór z urządzeniami do monitoringu przepływu i ciśnienia w sieci. To pomoże w diagnozowaniu awaryjnych zdarzeń w sieci. Ponadto zostanie przebudowany wodociąg łączący stację uzdatniania wody ze zbiornikami wody dla Słubic.

• Wdrożenie systemu informacji przestrzennej (GIS) – umożliwi m.in. bezpośredni dostęp do dokumentacji sieci, planowanie inwestycji, obsługę awarii. System zostanie też rozszerzony o tzw. e-usługi, co umożliwi lepszy kontakt z mieszkańcami – będzie można informować za pomocą SMS o awariach i wyłączeniach, droga internetową zgłaszać awarię czy obsługiwać płatności.

• Zakup specjalistycznego sprzętu, który umożliwi lepszą obsługę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, m.in. samochodu ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej z zastosowaniem odzysku wody oraz samochodu do diagnostyki szczelności sieci wodociągowej.

• Wdrożenie technologii umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Projekt zakłada zmianę systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wykorzystanie pomp ciepła m.in. w oczyszczalni ścieków. Ponadto przy 10 przepompowniach ścieków wykorzystywane będą lampy fotowoltaiczne do oświetlenia terenów poszczególnych obiektów.

Prace inwestycyjne rozpoczną się w I kwartale 2017 roku. Większość zakończy się w 2019 roku, a cała inwestycja w czerwcu 2020 roku. Burmistrz T. Ciszewicz mówił, że wielu słubiczan obawia się, że w czasie trwania inwestycji miasto zostanie całkowicie rozkopane. Uspokajał jednak, że podczas renowacji i przebudowy 21 km kanalizacji sanitarnej, prace na 20 km odbywać się będą nowoczesną metodą, dzięki której nie trzeba będzie rozkopywać ulic.

Wyjaśnił też, że w realizowanym projekcie nie można było ująć modernizacji sieci deszczowej, choć to zadanie też trzeba będzie zrealizować. – Potrzebujemy na to ok. 10 mln zł i będziemy szukać źródeł dofinansowania. Jeśli nie znajdziemy gmina będzie musiała w przyszłości etapami wykonać to z własnych środków – mówił T. Ciszewicz. Na razie jednak burmistrz skupia się na obecnym projekcie. Chciałby, żeby w pierwszej kolejności przeprowadzić prace przy alei Niepodległości i ul. Mieszka I, bo gmina chce tam położyć nowe nawierzchnie. Dotychczas się wstrzymywała, bo w planach był projekt wodno-ściekowy i najpierw trzeba uporządkować te kwestie, a dopiero potem lać asfalt na drogi.

Prezes ZUWŚ pytany o to, jakie zadanie inwestycyjne będzie realizowane jako pierwsze wyjaśnił, że będą to prace związane z ujęciem wody, w drugiej połowie przyszłego roku rozpocznie się renowacja sieci kanalizacyjnej, a w 2018 roku będzie modernizowana, wybudowana 20 lat temu, oczyszczalnia ścieków.

Autor: Beata Bielecka | 15 września 2016

Wróć Drukuj

facebook google plus one