Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

12 czerwca 2017 r. rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Słubice, w których są jeszcze wolne miejsca. Dodatkowo, przy dwóch podstawówkach: „jedynce” i „dwójce” powstaną oddziały przedszkolne, w których będzie miejsce dla 50 dzieci.

Po pierwszym etapie rekrutacyjnym do przedszkoli przyjęto 168 dzieci. 109 podań nie można było rozpatrzyć m.in. dlatego, że w części przypadków, zgodnie z kryteriami rekrutacji, rodzicom starającym się o miejsce dla ich dzieci w placówkach, przyznano tę samą liczbę punktów. To z tego powodu w kwietniu Rada Miejska w Słubicach podjęła uchwałę, która wprowadziła dodatkowe kryteria. Umożliwią ponowne rozpatrzenie wniosków. Zgodnie z nimi dodatkowe punkty będzie można dostać w przypadku, gdy rodzice dziecka płacą podatki w gminie Słubice, pod uwagę będzie też brane miejsce zamieszkania dziecka (szczegóły poniżej).

Obecne kryteria rekrutacyjne (informacja zawiera opis kryteriów oraz wykaz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia i punktację). 

1. a) dziecko obojga rodziców pracujących/ studiujących w systemie dziennym/ uczących się systemie dziennym

b) dziecko rodzica pracującego/ studiującego w systemie dziennym/ uczącego się w systemie dziennym, samotnie wychowującego dziecko - zaświadczenie z zakładu pracy/ uczelni / szkoły lub aktualny wpis do działalności gospodarczej,4 pkt

2. dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu - oświadczenie rodzica, 2 pkt

3. a) dziecko obojga rodziców , rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Słubicach

b) dziecko rodzica rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Słubicach samotnie wychowującego dziecko - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni rok podatkowy opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/ poniesionej straty lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), 3 pkt

4. najbliższe położenie przedszkola, do którego ma być przyjęte dziecko względem jego miejsca zamieszkania -wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, 2 pkt

5. dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami) -wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, 1 pkt

Po pierwszym etapie rekrutacyjnym wolne miejsca sąy:

- 16 w Przedszkolu nr 2 w Słubicach,

- 6 w Przedszkolu nr 4 w Słubicach,

- 13 w Punkcie Przedszkolnym w Kunowicach,

- 8 w Punkcie Przedszkolnym w Golicach,

- 14 w Punkcie Przedszkolnym w Świecku,

- 16 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kunowicach,

- 14 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Golicach,

- 25 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach ( nowo otwarty),

- 25 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach ( nowo otwarty).

To oznacza, że liczba wszystkich wolnych miejsc jest większa niż liczba nierozpatrzonych dotychczas podań. Szczególnie dużo wolnych miejsc mamy w placówkach wiejskich. Żeby nie zabrakło ich też w Słubicach, na wniosek burmistrza Tomasza Ciszewicza, rada miejska podjęła decyzję, żeby od września uruchomić oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Słubicach. Każdy będzie dysponował 25 miejscami. Na remont pomieszczeń gmina przeznaczyła 75 tys. zł. Będą to nowocześnie wyposażone oddziały przedszkolne oferujące edukację dla dzieci w wieku od trzech lat, i co ważne opieka będzie 8-godzinna. Dzieci otrzymają też całodzienne wyżywienie. Opłaty za pobyt i wyżywienie w tych oddziałach będą takie jak w innych przedszkolach.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz załącznikami, będą przyjmowane od 12 czerwca do 19 czerwca 2017 r. w: Przedszkolu nr 2 w Słubicach, Przedszkolu nr 4 w Słubicach, Szkole Podstawowej w Kunowicach ( rekrutacja do punktu i oddziału przedszkolnego), Szkole Podstawowej w Golicach ( rekrutacja do punktu i oddziału przedszkolnego), Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach ( rekrutacja do punktu w Świecku i oddziału przedszkolnego), Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach ( rekrutacja do oddziału przedszkolnego). Dokumenty rekrutacyjne mogą być złożone do maksimum trzech placówek.

Wyniki rekrutacji będą znane 30 czerwca 2017 r.. Szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie www.edukacja.slubice.pl w zakładce rekrutacja dzieci do przedszkoli samorządowych i kl. I szkół podstawowych. Dokumenty, o których jest mowa w powyższej tabeli, potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów, dołącza się do wniosku rekrutacyjnego.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji oraz funkcjonowania przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych udzielają dyrektorzy jednostek i dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty Jolanta Skręty, tel.95 737 20 52.

Autor: Beata Bielecka | 11 maja 2017

Wróć Drukuj

facebook google plus one