Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Wymiana starego pieca? Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyjmuje już wnioski

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków: ich ocieplenie, wymianę okien czy wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Wysokość dofinansowania zależeć będzie od zarobków wnioskodawcy.Spotkanie informacyjne odbędzie się w poniedziałek 1 października o 18.00 w Słubickim Mi8ejskim Ośrodku Kultury.
Słubic

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osoby, które posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze uzyskać można m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup wraz z montażem nowych, spełniających kryteria programu, wymianę okien i drzwi, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie  budynku, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy instalację odnawialnych źródeł energii.

Do końca roku 2018 można się ubiegać o dofinansowanie między 30 a 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, a od 1 stycznia 2019 dofinansowanie wyniesie między 40 a 90 proc.,a 30 proc. dotacja zmieni się w ulgę podatkową.

Ważne są jednak progi dotacji, uzależnione od dochodów uzyskiwanych miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie. Dotację, do 90 proc. kosztów inwestycji, może uzyskać rodzina, w której dochód na jedną osobę wynosi do 600 zł (pożyczka przy takich dochodach może wynieść do 10 proc.). 80 proc. dotacja przysługuje rodzinom z dochodem 601-800 zł na osobę (pożyczka do 20 proc.). W przypadku dofinansowania do 70 proc. dochód na osobę określony został między 801 zł a 1000 zł (przy takich dochodach pożyczka może wynieść do 30 proc.). Do 60 proc. dotacji przysługuje rodzinie z dochodem na osobę między 1001 a 1200 zł (pożyczka do 40 proc). Rodziny, w których dochód na osobę wynosi 1201- 1400 zł mogą otrzymać do 50 proc. dotacji (pożyczka do 50 proc.), te, w których dochód waha się od 1401 do 1600 zł – do 40 proc. dotacji (do 60 proc. pożyczki), a przy dochodzie powyżej 1600 zł – kwota dotacji może wynieść do 30 proc. , a pożyczki do 70 proc.

Program Czyste Powietrze będzie realizowany w latach 2018-2029. Na finansowanie programu w formie dotacji przeznaczono 63,3 mld złotych, a w formie pożyczek 39,7 mld złotych. Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, który ogłosił nabór wniosków, Program Priorytetowy Czyste Powietrze pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i przeniesie też realne oszczędności finansowe. Zyska na tym również środowisko, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Wnioski w formie elektronicznej są do pobrania na stronie WFOŚiGW w Zielonej Górze.

 

Autor: Beata Bielecka | 25 września 2018

Wróć Drukuj

facebook google plus one