Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Już blisko 20 tys. mieszkańców liczy nasza gmina

Stąd się nie wyjeżdża, tu się przyjeżdża – burmistrz Tomasz Ciszewicz jest przekonany, że coraz lepsze warunki życia w gminie są magnesem dla osób, które chcą tu mieszkać. Ilu jest nas dokładnie? Co o naszej gminie mówią dane statystyczne?

Z oficjalnych danych wynika, że w gminie Słubice mieszkają obecnie 19 978 osoby. Na stałe zameldowanych jest 18 815 osób, czasowo – 1163. Według szacunków na terenie gminy przebywa ponadto ok. tysiąc osób. Wśród mieszkańców gminy jest 715 obcokrajowców. Prym wiodą Niemcy, po nich są Ukraińcy. Oprócz nich mieszkają też u nas m.in. Białorusini i Bułgarzy. W samych Słubicach mieszka 668 cudzoziemców. W sołectwach najwięcej takich osób osiedliło się w Kunowicach (18). W pozostałych wioskach mieszka zwykle po kilku cudzoziemców. Same Słubice liczą obecnie 16 872 mieszkańców (na stałe zameldowane są tu 15 793 osoby, czasowo – 1079). We wszystkich sołectwach - 3106 osób (w Drzecinie – 296, W Golicach - 417, w Kunicach – 88, w Kunowicach – 1082, w Lisowie – 159, Nowych Biskupicach – 133, Nowym Lubuszu – 212, Pławidle – 220, Rybocicach – 215, Starych Biskupicach – 101, Świecku – 183. Gdy przyjrzeć się statystykom według wieku i płci okazuje się, że największą liczbę mieszkańców stanowią słubiczanie od 18 do 65 lat. Jest ich 16 361. Przeważają kobiety - 8160, mężczyzn jest 7869. W tym roku zostało zameldowanych w naszej gminie 161 noworodków. .

Autor: Beata Bielecka | 14 grudnia 2015

Wróć Drukuj

facebook google plus one