Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Tutaj osoby uzależnione i ich rodziny znajdą darmową pomoc

Osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin mogą otrzymać bezpłatną pomoc terapeutów, którzy we wtorki i piątki, od 16.00 do 19.00, przyjmują w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym. Znajduje się on w siedzibie Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3 -4 (pokój nr 35- drugie piętro).

Instruktorzy terapii uzależnień: Lidia Klimczuk i Ewa Grobys zajmują się diagnozowaniem uzależnienia i współuzależnienia, prowadzą spotkania podtrzymujące abstynencję i motywujące do podjęcia terapii, a także udzielają porad członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto w pomieszczeniach Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego udzielana jest pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. Na zlecenie gminy organizacja pozarządowa realizuje projekt, dzięki któremu pomocą prawną oraz psychologiczną objęci są mieszkańcy Słubic i okolic. Osoby będące w trudnej sytuacji rodzinnej mogą ustalić stan prawny oraz uzyskać wiedzę na temat procedur prawnych wdrażanych w sytuacji doznawania przemocy w rodzinie oraz istnieje możliwość zdiagnozowania problemu, ustalenia planu bezpieczeństwa oraz możliwość podjęcia terapii. Zachęcamy do kontaktu z koordynatorem projektu w celu ustalenia godzin konsultacji z prawnikiem i psychologiem pod numerem telefonu: 665 433 124.

Autor: Beata Bielecka | 14 marca 2017

Wróć Drukuj

facebook google plus one