Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Ośrodek Pomocy Społecznej wziął udział w akcji „Słubicko-Frankfurcka Zmiana Perspektywy“

Słubicki OPS wziął aktywny udział w tegorocznej akcji „Słubicko-Frankfurcka Zmiana Perspektywy“, która ma na celu lepiej poznać sąsiednie miasto oraz wzmocnić podstawy do współpracy transgranicznej i realizacji wspólnych projektów. W maju i czerwcu Kierowniczka OPS, Monika Cichecki wraz z Magdaleną Komejszą i Sabiną Matkowską, Kierownikiem Biura Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Słubicach brały udział w trzech spotkaniach z przedstawicielami instytucji po drugiej stronie Odry.

Oto relacja M. Cichecki

Pierwsze spotkanie z zastępcą Nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą, Jensem-Marcelem Ullrichem oraz jego referentkę, Katrin Böhme odbyło się 27 maja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach. Nadburmistrz był zainteresowany zadaniami oraz specyfiką pracy OPS. W trakcie rozmowy pojawił się temat świadczeń rodzinnych wypłacanych na dzieci (500+, Kindergeld). Goście zostali oprowadzeni po Ośrodku oraz odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy.

W drugim spotkaniu, które odbyło się 7 czerwca w OPS w Słubicach, uczestniczył Rzecznik Prasowy Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego (Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg), Denis McGee wraz z Karin Schulz. Tematem rozmowy były przede wszystkim kwestie związane z ubezpieczeniami, zasiłkami oraz świadczeniami pomocy społecznej.

Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się 14 czerwca, Kierownik OPS, Monika Cichecki wraz z Magdaleną Komejszą i Sabiną Matkowską odwiedziły Ośrodek dla uchodźców oraz Ośrodek dla bezdomnych we Frankfurcie nad Odrą. Rozmowa była długa i owocna, obydwie strony miały wiele pytań. Na koniec wizyty delegacja ze Słubic została oprowadzona po terenie ośrodka. W spotkaniu ze strony niemieckiej wzięli udział Anje Simnack wraz z dwoma pracownikami oraz Marcus Aust, Kierownik Miejskiego Centrum Integracji (Kommunale Integrationszentrum) we Frankfurcie, które również odwiedziła słubicka delegacja. Miejskie Centrum Integracji to nowy wydział Urzędu ds. Młodzieży i Spraw Socjalnych we Frankfurcie nad Odrą. Jest to pierwszy punkt kontaktowy w kwestiach związanych z migracją i integracją. W celu lepszego wzajemnego poznania instytucji i pracowników planowane jest kolejne spotkanie z Kierownikiem Urzędu ds. Młodzieży i Spraw Socjalnych (Amt für Jugend und Soziales). We wszystkich rozmowach brała udział Natalia Majchrzak, przedstawicielka Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji, które było inicjatorem tej akcji i zorganizowało wszystkie spotkania oraz wspierała nas jako tłumacz.

Autor: Beata Bielecka | 9 lipca 2019

Wróć Drukuj

facebook google plus one