art
contenttext

Karty usług WA

Spis kart usług świadczonych przez Wydział społeczno-administracyjny

 1. Wpis do CEIDG
 2. Wydanie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarcze
 3. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 4. WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 5. WYDANIE DECYZJI O WYGAŚNIĘCIU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 6. LICENCJA / ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
 7. ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB
 8. WYDANIE DECYZJI O WYGAŚNIĘCIU LICENCJI / ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO
 9. ZAWIESZENIE WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ
 10. WPIS DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE
 11. ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE
 12. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE
 13. WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓREGO DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ
 14. ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB