Nowe zasady korzystania z parków w Słubicach

W dniu 8 sierpnia 2011 r. zostały uchwalone nowe zasady korzystania z parków w Słubicach, a głównym powodem ich wprowadzenia było wyznaczenia miejsc, w których osoby korzystające z terenów zieleni będą mogły w ramach rekreacji korzystać z parkowych trawników.

Do celów rekreacyjnych zostały udostępnione trawniki w poniższych parkach:


1. przy Placu Bohaterów,
2. Plac Sybiraków,
3. przy Al. Niepodległości,
4. przy Placu Wolności,
5. Plac Frankfurcki.


Serdecznie zapraszamy zarówno mieszkańców Słubic jak i odwiedzających go turystów do słubickich parków i zachęcamy do rekreacji na świeżym powietrzu, a w szczególności do wypoczynku na trawie.