Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Słubice położonych w obrębie 3 m. Słubice na terenie osiedla „Zielone Wzgórza”.

 

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

lp.

położenie

numer działki

powierzchnia

cena wywoławcza

nieruchomości netto

wadium

1

ul. Wschodnia

Słubice

500/16

0,3086 ha

85.000,00 zł

9.000,00 zł

2

ul. Wschodnia

Słubice

500/20

0,2403 ha

66.000,00 zł

7.000,00 zł

3

ul. Wschodnia

Słubice

500/21

0,2466 ha

68.000,00 zł

7.000,00 zł

4

ul. Wschodnia

Słubice

500/22

0,2471 ha

68.000,00 zł

7.000,00 zł

5

ul. Wschodnia

Słubice

500/23

0,2474 ha

68.000,00 zł

7.000,00 zł

6

ul. Wschodnia

Słubice

500/24

0,2443 ha

67.000,00 zł

7.000,00 zł

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium wraz z podaniem w tytule numeru działki, za którą uiszczono wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 29 września 2017 r. wymagana kwota została zaksięgowana na koncie urzędu.