Informacja o ogłoszonych przetargach na nieruchomości gminne

Burmistrz Słubic ogłosił przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 3 nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Słubice położonych w Słubicach.

Więcej informacji pod adresami:

1. Nieruchomość położona przy placu Wolności.

2. Nieruchomość położona przy ul. Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

3. Nieruchomość położona przy ul. Daszyńskiego.