Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2018 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium.
W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 30 sierpnia 2018 r. wymagana kwota została zaksięgowana na koncie urzędu.

lp.

położenie

numer

działki

powierzchnia

nr księgi wieczystej

cena wywoławcza

nieruchomości netto

wadium

1

Słubice
ul. Nocznickiego

292/10

0,0190 ha

GW1S/00015685/8

16.000,00 zł

2.000,00 zł