„Dwójka” zyska nową elewację. I nie tylko!

Burmistrz Tomasz Ciszewicz podpisał dziś, 3 lipca, umowę, dzięki której opracowany zostanie projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nowa elewacja budynku ma nawiązywać kolorystycznie do dobudowanego wcześniej, nowego modułu szkoły.

W ramach tej inwestycji przewidziana jest modernizacja systemu grzewczego i stolarki okiennej, docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych i ścian w gruncie, nowe opierzenia okien. Zgodnie z umową wykonawca- firma Kelvin z Bydgoszczy, ma się uporać z projektem i uzyskać pozwolenie na budowę do końca listopada 2018 roku.