Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 stanowiącego własność Gminy Słubice położonego w Słubicach przy ulicy 1 Maja 10 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Przetarg odbędzie się 19 września 2018 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 14 września 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Lp.

położenie lokalu

 

 

nr ewid. działki

pow. działki

 

(m²)

pow. lokalu

 

(m²)

pow. pomie-szczenia przynale-żnego

udział w nieru-chomości wspólnej

cena wywoławcza nierucho-mości

(zł)

wadium

 

 

(zł)

1.

Słubice

ul. 1 Maja 10/3

715/18

715/21

320

22,86

-

0,031

37 000

5 000