Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 27 lipca 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Słubicach wpłynęła oferta złożona przez Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej - Region Nadodrzański na wspieranie realizacji zadania publicznego pn.: "100 lat Niepodległości - ludzie i wydarzenia - wspomnienia".