Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice

Nieruchomość nie spełnia warunków samodzielnej działki budowlanej, ponieważ nie posiada dostępu do drogi publicznej, dlatego jest przeznaczona do zbycia w formie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich o nr ew. działek: 406, 407/1 i 1278, 381/17, 405.

  

lp.

położenie

numer

działki

powierzchnia

nr księgi wieczystej

cena wywoławcza

nieruchomości

wadium

1

Słubice
ul. Bolesława Chrobrego

381/18

0,0698ha

GW1S/00005642/2

76.000,00 zł

10.000,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2019 r. (wtorek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium.
W tytule przelewu lub wpłaty należy wskazać numeru działki. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Słubicach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Rzepinie nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 1 marca 2019 r. wymagana kwota została zaksięgowana na koncie urzędu.
Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu do godz. 10:45 dowód tożsamości.