Bezpłatne szkolenia, staże zawodowe...to ciekawa oferta dla młodych

Na terenie województwa lubuskiego, do maja 2020 roku, będzie realizowany projekt „Aktywni na lubuskim rynku pracy” skierowany do osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub takich, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje. Udział w nim jest bezpłatny.

Adresatem projektu są przede wszystkim kobiety, osoby niepełnosprawne, mieszkańcy Słubic, Międzyrzecza, Nowej Soli, Świebodzina, Żagania i Żar, osoby o niskich kwalifikacjach. 

W ramach projektu otrzymają:

• Bezpłatne szkolenia zawodowe wraz ze stypendium

• Egzamin potwierdzający nabycie kwalifikacji

• Płatny staż zawodowy

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.pracalubuskie.com.pl

Projekt „Aktywni na lubuskim rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z personelem projektu ☏ 505 577 269 ✉ biuro@pracalubuskie.com.pl

Biuro Projektu- ul. Emilii Plater 28 63-300 Lubsko