Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Lubuska Niebieska Tarcza Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach





Przetarg nieograniczony na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach

Ogłoszenie w BZP nr 66117 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.

UWAGA!


Załącznik nr 9 ze względu na rozmiar (~91 MB) można pobrać poniżej:


Załącznik nr 9 Projekt Budowlany

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Gminy Słubice

Ogłoszenie w BZP - 56504-2017 z 31.03.2017 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ulic Kupieckiej i Sportowej w Słubicach

Ogłoszenie w BZP nr 41489 - 2017 z dnia 2017-03-10 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wycinkę i korektę drzew na terenie Gminy Słubice

Ogłoszenie w BZP nr 39206 - 2017 z dnia 2017-03-08 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ulic Rzepińskiej, Nocznickiego i Narutowicza w Słubicach

Ogłoszenie BZP nr 35266 - 2017 z dnia 2017-03-02 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w Gminie Słubice

Ogłoszenie w BZP nr 30335 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni miejskiej w obrębie miasta Słubice w 2017 r.

Ogłoszenie z BZP nr 22821 - 2017 z dnia 2017-02-09 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości ulic, placów i chodników na terenie Gminy Słubice w 2017 r.

Ogłoszenie BZP nr 12054 - 2017 z dnia 2017-01-20 r.

Więcej Drukuj

Plan zamówień publicznych 2017 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Słubice w 2017 r

Zawiadomienie o wyborze oferty

Więcej Drukuj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ochrona osób i mienia - tagrownisko Kopernika

W załączeniu dokument

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości ulic, placów i chodników na terenie Gminy Słubice

Ogłoszenie w BZP nr 373610 - 2016 z dnia 2016-12-23 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Słubice

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Słubice w 2017 r

Ogłoszenie w BZP nr 367329 - 2016 z dnia 2016-12-15 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w Gminie Słubice

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w Gminie Słubice

Ogłoszenie w BZP nr 329413 - 2016 z dnia 2016-10-24

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Słubice

Ogłoszenie nr Dz.U./S S195
08/10/2016
351447-2016-PL

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę drogi Logistycznej w Świecku, gmina Słubice

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości ulic, placów i chodników oraz odśnieżanie na terenie Gminy Słubice

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości ulic, placów i chodników oraz odśnieżanie na terenie Gminy Słubice

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości ulic, placów i chodników oraz odśnieżanie na terenie Gminy Słubice

Numer ogłoszenia w BZP: 92125 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę drogi Logistycznej w Świecku, gmina Słubice

Numer ogłoszenia w BZP: 63849 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę sieci elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego przy ulicach 1 Maja oraz Transportowej w Słubicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż solarnych lamp oświetleniowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę sieci elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego przy ulicach 1 Maja oraz Transportowej w Słubicach

Pytania i odpowiedzi z 05.05.2016 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż solarnych lamp oświetleniowych

Pytania i odpowiedzi zamieszczone 28.04.2016 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż solarnych lamp oświetleniowych.

Pytania i odpowiedzi zamieszczone 27.04.2016 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę sieci elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego przy ulicach 1 Maja oraz Transportowej w Słubicach

Numer ogłoszenia w BZP: 46769 - 2016; data zamieszczenia: 26.04.2016

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż solarnych lamp oświetleniowych

Numer ogłoszenia w BZP: 45453 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę dróg ul Batorego i Zygmunta I Starego w Słubicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę sieci elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego przy ulicach 1 Maja oraz Transportowej w Słubicach

Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę szaletu miejskiego w Słubicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę sieci elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego przy ulicach 1 Maja oraz Transportowej w Słubicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę sieci elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Nocznickiego w Słubicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości ulic, placów i chodników, odśnieżanie, zbieranie i transport odpadów oraz likwidację dzikich wysypisk na terenie miasta i gminy Słubice

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 6 kwietnia 2016 r. oraz opublikowane 8 kwietnia 2016 r pod numerem 2016/S 069-120609.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku punktu przedszkolnego w Kunowicach, gmina Słubice

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę dróg ul Batorego i Zygmunta I Starego w Słubicach

Numer ogłoszenia w BZP: 27403 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Słubice

Numer ogłoszenia w BZP: 25529 - 2016; data zamieszczenia: 11.03.2016

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę sieci elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego przy ulicach 1 Maja oraz Transportowej w Słubicach

Pytania i odpowiedzi z 10.03.2016 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku punktu przedszkolnego w Kunowicach, gmina Słubice

Pytania i odpowiedzi z 09.03.2016 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku punktu przedszkolnego w Kunowicach, gmina Słubice

Pytania i odpowiedzi

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego budynku z salami do zajęć dydaktycznych i szatniami przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę sieci elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego przy ulicach 1 Maja oraz Transportowej w Słubicach

Pytania i odpowiedzi z 08.03.2016 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę sieci elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Nocznickiego w Słubicach

Pytania i odpowiedzi z 07.03.2016 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku punktu przedszkolnego w Kunowicach, gmina Słubice

Numer ogłoszenia w BZP: 22537 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę sieci elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego przy ulicach 1 Maja oraz Transportowej w Słubicach

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę sieci elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Nocznickiego w Słubicach

Numer ogłoszenia w BZP: 21713 - 2016; data zamieszczenia: 02.03.2016

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę sieci elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego przy ulicach 1 Maja oraz Transportowej w Słubicach

Numer ogłoszenia w BZP: 21209 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na przebudowę i remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Słubice

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na organizację dla mieszkańców Gminy Słubice imprez o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym, w tym imprez otwartych i halowych na rok 2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego budynku z salami do zajęć dydaktycznych i szatniami przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2

Pytania i odpowiedzi z 23.02.2016

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego budynku z salami do zajęć dydaktycznych i szatniami przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2

Pytania i odpowiedzi z 19.02.2016 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego budynku z salami do zajęć dydaktycznych i szatniami przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2

Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości ulic, placów i chodników, odśnieżanie, zbieranie i transport odpadów oraz likwidację dzikich wysypisk na terenie miasta i gminy Słubice

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.02.2016 r. i opublikowane pod nr 2016/S 036-058482

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego budynku z salami do zajęć dydaktycznych i szatniami przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2

Pytania i odpowiedzi z 17.02.2016

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na organizację dla mieszkańców Gminy Słubice imprez o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym, w tym imprez otwartych i halowych na rok 2016

Numer ogłoszenia w BZP: 16041 - 2016

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego budynku z salami do zajęć dydaktycznych i szatniami przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2

Pytania i odpowiedzi z 16.02.2016 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na przebudowę i remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Słubice

Pytania i odpowiedzi z 16.02.2016 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na przebudowę i remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Słubice

Pytania i odpowiedzi 16.02.2016 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego budynku z salami do zajęć dydaktycznych i szatniami przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2

Pytania i odpowiedzi

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę szaletu miejskiego w Słubicach

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana ogłoszenia

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę szkolnego budynku z salami do zajęć dydaktycznych i szatniami przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2

Numer ogłoszenia w BZP: 13971 - 2016; data zamieszczenia: 10.02.2016

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę szaletu miejskiego w Słubicach

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na przebudowę i remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Słubice

Numer ogłoszenia w BZP: 12733 - 2016; data zamieszczenia: 05.02.2016

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę szaletu miejskiego w Słubicach

Numer ogłoszenia w BZP: 8417 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na dostawę monitorów komputerowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na dostawę monitorów komputerowych

Numer ogłoszenia w BZP: 176823 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na dostawę serwera z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Słubice i jej jednostek organizacyjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Słubice

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na dostawę serwera z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym

Pytania i odpowiedzi

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na dostawę serwera z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym

Numer ogłoszenia w BZP: 163773 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Słubice i jej jednostek organizacyjnych

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana ogłoszenia

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Słubice

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana ogłoszenia

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Słubice i jej jednostek organizacyjnych

Numer ogłoszenia w BZP: 154401 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Słubice

Numer ogłoszenia w BZP: 154349 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę placu manewrowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Słubicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę placu manewrowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Słubicach

Numer ogłoszenia w BZP: 244142 - 2015; data zamieszczenia: 17.09.2015

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przebudowy ul. Kupieckiej do skrzyżowania z ul. Sportową łącznie z odcinkiem ul. Sportowej w Słubicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej ścieżki rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego na odcinku Nowy Lubusz do granicy z gminą Górzyca

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej przebudowy ul. Kupieckiej do skrzyżowania z ul. Sportową łącznie z odcinkiem ul. Sportowej w Słubicach

Numer ogłoszenia w BZP: 120649 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej ścieżki rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego na odcinku Nowy Lubusz do granicy z gminą Górzyca

Numer ogłoszenia w BZP: 119679 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej rozbudowy skrzyżowania dróg gminnych ul Narutowicza, Rzepińskiej i Nocznickiego w Słubicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej rozbudowy skrzyżowania dróg gminnych ul Narutowicza, Rzepińskiej i Nocznickiego w Słubicach

Numer ogłoszenia w BZP: 105459 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Nocznickiego w Słubicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę dróg ul. Kazimierza Wielkiego i Zygmunta I Starego w Słubicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Nocznickiego w Słubicach

Numer ogłoszenia w BZP: 94587 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Nocznickiego w Słubicach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Nocznickiego w Słubicach

Pytania i odpowiedzi

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na budowę dróg ul. Kazimierza Wielkiego i Zygmunta I Starego w Słubicach

Numer ogłoszenia w BZP: 85949 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Nocznickiego w Słubicach

Numer ogłoszenia w BZP: 84859 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Pytania i odpowiedzi z 09.06.2015 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy ul. Kopernika i Al. Niepodległości w Słubicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Pytania i odpowiedzi z 08.06.2015 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Numer ogłoszenia w BZP: 81735 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy ul. Kopernika i Al. Niepodległości w Słubicach

Pytania i odpowiedzi

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż solarnych lamp oświetleniowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy ul. Kopernika i Al. Niepodległości w Słubicach

Numer ogłoszenia w BZP: 68955 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015

Więcej Drukuj

facebook google plus one