Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Awaryjna dostawa wody

Awaryjna dostawa wody dla miejscowości Rybocice, Kunice, Świecko, TTOC Świecko, Stare Biskupice, Nowe Biskupice, Drzecin, Golice, Lisów.
W związku z uszkodzeniami przez orkan Xawery linii energetycznych zasilających stacje uzdatniania wody w Rybocicach, Starych Biskupicach, Golicach oraz Lisowie w dalszym ciągu niemożliwe jest przywrócenie dostaw wody dla mieszkańców Rybocic, Kunic, Świecko, TTOC Świecko, Stare Biskupice, Nowe Biskupice, Golice, Drzecin oraz Lisów.

Informujemy, iż Spółka wprowadza system awaryjnego zasilania ujęć wody w Rybocicach, Starych Biskupicach, Golicach oraz Lisowie wg harmonogramu:

1) SUW Rybocice - miejscowości Rybocice, Świecko, Kunice, TTOC Świecko - piątek od godziny 10:00 do godziny 11:00

2) SUW Golice - miejscowość Golice - piątek od godziny 12:00 do godziny 13:00

3) SUW Stare Biskupice - miejscowości Stare Biskupice, Nowe Biskupice, Drzecin - piątek od godziny 13:30 do godziny 14:30

4) SUW Lisów - miejscowość Lisów - piątek od godziny 15:00 do godziny 16:00

Awaryjna dostawa wody będzie realizowana w powyższej kolejności do momentu przywrócenia prawidłowych parametrów zasilania w energię elektryczną.
Prosimy o wykorzystanie chwilowego przywrócenia dostawy wody i zabezpieczenie niezbędnej ilości wody na potrzeby bytowo - gospodarcze.

Określone godziny awaryjnych dostaw są godzinami orientacyjnym i mogą ulec zmianie - nie ulegnie zmianie 1 - godzinny czas dostawy

Autor: Krzysztof Gancarz | 6 października 2017

Wróć Drukuj

facebook google plus one